O Nás

Kdo jsme

V roce 2019 jsme založili kroužek mladých hasičů.

S dětmi se pravidelně scházíme 1x týdně ve středu na našich schůzkách, které jsou od 17h do 18h, někdy kroužek prodloužíme až do 18:30 v případě, že trénujeme na hasičskou soutěž.

Zjistit více

SDH Chuchle

Chcete mít doma mladého hasiče?

Náš kroužek mladých hasičů stále nabírá nové členy, a to děti od 6 do 15 let. Roční poplatek za kroužek na školní rok 2023/2024 činí 1 500,- Kč.

Kroužek vedou celkem 4 členové SDH Praha – Velká Chuchle, kteří mají certifikaci pro práci s hasičskou mládeží získanou na školení vedoucích mládeže pořádaném Městským sdružením hlavního města Prahy, které přímo spadá pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Kontaktujte Nás

kroužek

O Kroužku

Kde jsme s dětmi?

S dětmi se pohybujeme buď v hasičské zbrojnici, ve venkovních prostorech nebo v tělocvičně (to převážně v zimě). Záleží na počasí a na typu aktivit, kterou máme naplánovanou

Na co děti připravujeme

Děti připravujeme na hasičské soutěže – požární útok, závod hasičské všestrannosti a brannosti (děti se zde učí uzle, základní zdravovědu, topografické značky, stopy zvířat, poznávají rostliny, měří azimut, atd).

A Další

Dále v rámci našich setkání ukazujeme dětem práci našich hasičů, kteří jsou v jednotce sboru dobrovolných hasičů. Mimo naše pravidelné schůzky také o víkendech účastníme vybraných soutěží, pořádáme dětem výlet s opékáním buřtů, účastníme se akce Ukliďme Česko a případně další aktivity, které jsou s kroužkem spojené.

Kontaktujte Nás

Plán

Plán 2023/2024

  • Zúčastnit se soutěže v uzlování
  • Zúčastnit se minimálně další soutěže v požárních dovednostech (požární útok, závody hasičské všestrannosti a brannosti apod. )
  • Zapojit naše mladé hasiče v rámci ukázek hasičských dovedností při zábavně-sportovním odpoledni s chuchelskými hasiči
  • Uspořádat minimálně jeden výlet pro naše děti
  • Zúčastnit se soutěže PO očima dětí
  • Před Vánoci se sejít a zhodnotit naší dosavadní činnost
  • Dále se vzdělávat v hasičských i mimohasičských dovednostech.